Satış Sözleşmesi

Bilinen Danışmanlık Tekstil ve Rekl. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. (Blinen.com) ile Müşteri arasındaki Sanal Ortamda yapılan satış sözleşmesidir.


Madde - 1 İş bu sözleşmenin konusu, satıcının, alıcıya satışını yaptığı, www.blinen.com nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun’un ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

Madde - 2 SATICI BİLGİLERİ Bilinen Danışmanlık Tekstil ve Rekl. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.

Şelale Cad. Bahçeşehir Park Evleri D1 Blok D19E/8 Başakşehir İstanbul

İkitelli  VD.1750431092

Madde - 3 ALICI BİLGİLERİ  Tüm üyeler: Bilinen Danışmanlık Tek. ve Rekl. Hiz. San. Tic. Ltd.Şti firmasının e-ticaret mağazası olan www.blinen.com’a üye olup alışveriş yapan tüm alıcıları kapsamaktadır (Bundan sonra alıcı veya müşteri olarak anılacaktır).

Madde - 4 SÖZLEŞME KONUSU VE ÜRÜN BİLGİLERİ Mal/Ürün veya Hizmetin; Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Adedi, SatışMBedeli ve Ödeme Sekli, www.blinen.com sitesinde belirtildiği gibi olup, bu vaatler alıcıya bildirilmeden değişiklik gösterebilmektedir.

Madde - 5 GENEL HÜKÜMLER 5.1 - Alıcı, Madde 4 te belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. 

5.2 - Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi asmamak koşulu ile her bir ürün için alıcının yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde alıcı veya gösterdiği adresteki kişi veya kuruluşa teslim edilir.

5.3 - Sözleşme konusu ürün, alıcıdan başka bir kişi veya kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi veya kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden dolayı Blinen.com sorumlu tutulamaz. Söz konusu ürünün iadesi halinde oluşabilecek kargo masrafından alıcı sorumludur.

5.4 - Blinen.com , sözlesme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzlari ile birlikte teslim edilmesinden sorumludur.

5.5 - Sözleşme konusu ürünün teslimatı için iş bu sözleşmenin elektronik ortamda onaylanmış olması ve satış bedelinin alıcının tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, Blinen.com ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5.6 - Ürünün tesliminden sonra alıcıya ait kredi kartının alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kisilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini Blinen.com’a ödememesi halinde, Alıcı kendisi veya satış sözleşmesinde belirttiği kisi veya kuruma teslim edilmiş olan ürünü kayıtlı e-posta veya telefonuna gönderilecek mesaj tarihinden itibaren en geç 3 iş günü içinde Blinen.com’ndgöndermek zorundadır. Böyle bir durumda nakliye giderleri alıcıya aittir.

 5.7 - Blinen.com mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar ve mücbir sebepler nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu alıcıya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde alıcı siparişinin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değistirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcının siparisi iptal etmesi halinde, Blinen.com 14 gün içinde alıcıya ait kredi karti fişinin iptali ve ilgili tutarın alıcının hesabına iade edilmesi konusunda ilgili banka nezdinde girisimde bulunur ve yapılan işlem elektronik posta aracılığı ile Alıcı’ya bildirilir. Böyle bir durumda ilgili bankadan kaynaklanan gecikmelerden dolayı Blinen.com sorumlu tutulamaz.

5.8 – Alıcı ve/veya Alıcının teslimat yapılmasını istediği kişi ve/veya kurumlara teslim edilmis olan ürünlerin arızalı veya bozuk olması durumunda, garanti şartlari içinde gerekli onarim veya değistirme işleminin yapılması için ilgili ürün veya ürünler blinen.com’a, Alıcı,tarafından ürünün teslim alındığı tarihten başlayarak 7 gün içinde gönderilir ve nakliye giderleri Blinen.com tarafindan karşılanır. Söz konusu sürenin geçirilmesi halinde, Blinen.com sorumlu tutlamaz.

5.9- Iş bu sözleşme, alıcı tarafından elektronik olarak onaylandıktan (üyelik işlemleri gerçekleştikten sonra) Satın alınan ürün ve/ veya ürünlerin Alıcının adresine ulaştırıldıktan sonra geçerlilik kazanır.

Madde - 6 CAYMA HAKKI  Alıcı, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren ondört (14) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılabilmesi için bu süre içinde Blinen.com‘a elektronik posta ile cayma hakkının kullanılacağına dair bildirimde bulunulması ve ürünün kullanılmamış ve ambalajının zarar görmemiş olmasi şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kisi veya Alıcıya teslim edilen ürünün Blinen.com’a gönderildiğine dair kargo teslim tutanaği örneği ile satış faturası aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ve ürün içeriğinin eksiksiz olarak ulaşmasını takip eden 14 gün içinde Blinen.com gerekli incelemeleri yapacak herhangi bir eksiklik olmaması halinde ürün bedelini Alıcının kredi karti veya yapılan ödeme işlemi şeklinde hesabına iade edilmesi için ilgili banka nezdinde girişimde bulunur. Ürün bedelinin iadesinde banka tarafindaki aksaklıklardan dolayı Blinen.com sorumlu tutulamaz. Satış faturasının aslının gönderilmemesi durumunda katma değer vergisi ve varsa diğer yasal yükümlülükler satış bedelinden düşüldükten sonra bakiye tutar iade edilir. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli Alıcıya aittir. Ayrıca, niteliği itibariyla iade edilemeyecek ürünler, hijyenik sebepler nedeniyle iade edilemeyecek ürünler, zarar görmüş ürünler, tek kullanımlik ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olmas şartina bağlıdır.

Madde - 7

YETKİLİ MAHKEME  İş bu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Alıcının veya Blinen.com nin yerleşim yerindeki TÜKETICI MAHKEMELERI yetkilidir. Siparişin elektronik ortamda onaylanmasi durumunda, Alıcı ve Blinen.com iş bu sözlesmenin tüm hükümlerini kabul etmis sayılır.